PIAGAM PELANGGAN

MURID

 1. Memastikan kebajikan dan keselamatan semua murid diutamakan.
 2. Memastikan semua murid mendapat pengajaran dan pembelajaran mengikut jadual waktu yang ditetapkan.
 3. Memastikan semua kerja akan disemak dengan teliti dalam jangka masa lima hari selepas diberi.

 

IBU BAPA & PELAWAT

 1. Memastikan ibu bapa dan pihak yang berurusan dengan kami dilayan dengan mesra, cepat dan memuaskan hati.
 2. Memastikan segala aduan daripada ibu bapa/ penjaga akan mendapat perhatian dan tindakan segera.
 3. Memastikan kad kemajuan murid diberikan tiga minggu selepas peperiksaan.

GURU & STAF

 1. Memastikan pengagihan waktu mengajar yang seimbang mengikut opsyen.
 2. Memastikan setiap staf dan guru mendapat peluang latihan untuk meningkatkan kemahiran sekurang-kurangnya dua kali setahun.
 3. Memastikan guru dan staf sokongan yang baharu bertugas menerima gaji dalam tempoh tiga tahun.
 4. Memastikan agihan tugas diberi secara adil dan seimbang.

STAKEHOLDER

 1. Memastikan laporan dihantar ke Kementerian , JPN dan PPD sebelum atau mengikut masa yang ditetapkan.
 2. Memastikan segala urusan surat-menyurat dengan PPD, JPN atau Kementerian berbalas dalam tempoh 7 hari.