Bilik Khas

Bilik Khas diwujudkan untuk memudahkan murid-murid dalam menguasai sesuatu mata pelajaran yang memerlukan bilik khas seperti Bilik Muzik, Bilik Komputer, Bilik Seni Visual. Selain itu terdapat beberapa bilik khas untuk perbincangan antara murid dan guru seperti Bilik Bimbingan dan Kaunseling.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *