Unit Data

Nama   : Nor Aliza binti Osman
Gred   : DG44
Akademik : Universiti Kebangsaan Malaysia (Psikologi/Komunikasi)
Jawatan : Guru Pengurusan Data
Pengalaman: Guru Pengurusan Data SK Selayang Jaya 2004-2012
      Guru Pengurusan Data SK Taman Tun Teja 2014- kini

Bidang Tugas: Mengemaskini maklumat sekolah
       Membantu PK HEM mentadbir APDM
       Membantu PK Kurikulum dalam sistem eoperasi
ENROLMEN MURID JANUARI 2017
Darjah Jumlah Kelas Jumlah Lelaki Jumlah Perempuan Jumlah Beragama Islam Jumlah Bukan Beragama Islam Jumlah Murid
TAHUN SATU
8
156
150
297
9
306
TAHUN DUA
8
164
142
299
9
306
TAHUN TIGA
8
126
176
297
10
302
TAHUN EMPAT
8
145
146
277
15
291
TAHUN LIMA
8
126
144
256
14
270
TAHUN ENAM
8
152
150
292
13
302
KELAS KHAS RENDAH
0
0
0
0
0
0
Jumlah
48
869
908
1718
70
1777

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *